Frihet og menneskeverd

Forlaget Krippendorf

Høsten 2013:

"Frihet og menneskeverd"

B. F. Skinner

ISBN 978-82-999175-0-6

 

 

 

Vår første utgivelse er beskrevet som psykologen og atferdsforskeren B. F. Skinners hovedverk. Her gjør Skinner opp med flere tusen års mentalisme, og setter sterkt fokus på hva som opprettholder atferd. Vi må som samfunn og kultur søke å tilrettelegge vår atferd, både av hensyn til vår egen personlige velferd, men også av hensyn til vår arts overlevelse.

Oversatt av Rasmi Krippendorf, med forord av Per Holth. Boken er paperback.

 

Utsalgspris: 200,-

Forsendelse og porto Norge: 50,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom en logisk og enkel oppstilling fører Skinner oss fra mentalisme til atferdsanalyse. Ideer om frihet og menneskeverd blir konfrontert med realiteter og forskning; religiøse, politiske og økonomiske forestillinger om hva et menneske er og hvordan hans atferd kan formes blir satt opp mot atferdsanalysens grunnleggende resultater. Straff, som metode, er ikke lenger hensiktsmessig eller etisk forsvarlig, men vi har ikke i tilstrekkelig grad tilegnet oss atferdsvitenskapens nye alternativer og det må vi gjøre, hvis vi skal bekjempe de globale problemer som truer vår art.

 

Skinner er i denne bok sterk fortaler for et oppgjør med mentalisme. Mentalisme er en forklaringsmodell som anser opphavet til atferd for noe inne i mennesket, ved for eksempel å referere til sjel, vilje eller holdninger. Det er blant annet slike begreper som har forhindret og fortsatt forhindrer en større utbredelse av den vitenskapelige forklaring på atferd, og mentalisme er også i høy grad medvirkende til at våre globale problemer fortsatt står uløste. Ved å bruke de atferdsanalytiske prinsippene kan vi tilrettelegge og planlegge vår kultur og vårt samfunn; vi kan avskaffe aversive, straffende institusjoner som har religiøse, politiske eller økonomiske mål; og vi kan etablere ønsket atferd i oss selv og våre medmennesker gjennom empirisk baserte, non-aversive og etisk forsvarlige praktiske metoder.

 

 

Boken er utsolgt!

Bestill digital kopi

til halv pris.

 

Les mer!

 

Ta en bok med på do, og ha en annen bok ved sengen.