Om oss

Forlaget Krippendorf

Atferdsanalyse til folket!

Det trengs god litteratur om atferdsanalyse på norsk. Forlaget Krippendorf har som målsetting å utgi minst en relevant bok hvert år.

 

I en verden hvor mange mennesker fortsatt tror atferd er et resultat av noe som kommer innefra, er det et stort behov for opplysning om atferdsvitenskap. En omhyggelig analyse av atferd, basert på observasjoner, gir brukbar informasjon om hvorfor vi gjør som vi gjør, i motsetning til mentalistiske forklaringer. En slik analyse gir også muligheter for å endre atferd i et omfang som ikke tidligere har vært mulig.

 

Vi arbeider med å oversette klassiske verker av dyktige atferdsforskere og atferdspsykologer og gjøre litteraturen tilgjengelig på norsk. Originale norske verker mottas også gjerne til utgivelse.

 

Forlaget er non-profitt og ønsker du å bidra som oversetter eller korrekturleser, tar vi gjerne mot hjelp.

Om oss

  • Daglig leder: Rasmi Krippendorf
  • Forlaget startet 2012
  • Samarbeide med The Skinner Foundation om oversettelser
  • Frivillige korrekturlesere fra Norges atferdsanalytiske miljø
  • Non-profitt

Les mer, les bedre.